Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Opening expositie '40-'45 en boekpresentatie

De in april 2020 afgelaste Expositie ’40-’45 gaat dit najaar door.  De expositie wordt gehouden in het Huis van Waalwijk, Raadhuisplein 2, in Waalwijk.

Expositie ’40-’45 is gewijd aan de oorlogsjaren in Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik. De expositie is het resultaat van een samenwerking tussen de drie Heemkundekringen in de gemeente Waalwijk, het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (Salha), het Huis van Waalwijk en Kunstencentrum Waalwijk.

De opening is vastgesteld op zaterdagmiddag 25 september a.s. en is die middag alleen toegankelijk voor genodigden.
De expositie zal vanaf zondag 26 september tot eind oktober (herdenking bevrijding van de Langstraat) voor iedereen te zien en te beleven zijn. Over de openstellingsdagen zal nog nader worden gepubliceerd maar in ieder geval wil men in het weekeinde en de woensdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Daarnaast worden er op andere dagen ook bezoeken gepland voor schoolgroepen van zowel het basis- als voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen ook opdrachten krijgen zowel als voorbereiding op hun bezoek als ook voor het bezoek aan de expositie.

De expositie is opgezet rondom een viertal thema’s: het thema vervolging besteedt aandacht aan het lot van met name de Joden woonachtig in de Langstraat: hun deportatie, vlucht- en onderduikpogingen. Rond het thema verzet wordt onder meer uitgebreid stilgestaan bij de verzetsgroep André. Het thema dagelijks leven zoemt in op de gevolgen van de oorlog op de inwoners zoals de schaarste aan goederen en de werking van de distributiekantoren. Het vierde thema betreft de feitelijke oorlogshandelingen.

Voorafgaand aan de opening zal ook het eerste exemplaar van het boek ‘Zoveel Verhalen’ over de oorlogsslachtoffers van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik worden uitgereikt.

Enkele weken voorafgaand aan de presentatie krijgt u middels een flyer de kans om het boek te bestellen. Wij zullen deze flyer ook op de website plaatsen en naar onze leden sturen.

Wij houden u middels onze agenda op de hoogte over de stand van zaken.

Bestuur HKK Op ’t Goede Spoor