Geen doorgang lezing "Onze dagelijkse kost en de waarden van voedsel" en excursie 16 mei

Niet doorgaan lezing 16 april 2020 “Onze dagelijkse kost en de waarden van voedsel door Ton Duffhues

En niet doorgaan excursie 16 mei 2020

 

Beste leden van onze vereniging,

Reeds in een redelijk vroeg stadium hebben wij als bestuur het besluit genomen om ook de lezing van (16) april niet door te laten gaan. Ook hier geldt dat wij het risico m.b.t. besmetting door het Coronavirus voor u en ons allen te hoog achten. We dienen zuinig te zijn op elkaar; gezondheid gaat boven alles.

Wij beseffen dat dit de tweede lezing in korte tijd is die geannuleerd wordt. Het is niet anders. Wel gaan we met de personen die deze lezingen zouden houden in overleg om ze het komend seizoen terug te laten komen.

Ook voor wat betreft het annuleren van de excursie hopen we op uw begrip.  We verwelkomen u weer graag bij de activiteiten die na de zomervakantie op het nieuwe jaarprogramma staan . 

We hopen op uw begrip voor dit besluit en zien u graag gezond en wel bij een volgende activiteit.

Let goed op uzelf en elkaar.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Heemkundekring ‘Op 't Goede Spoor’