Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Overzicht van de collectie Bidprentjes

Bidprentjes

Bidprentjes zijn prentjes die je kunt ontvangen ter herinnering aan een overledene binnen het katholicisme. Hierdoor blijft de nagedachtenis aan deze persoon levendig. De oudste bidprentjes komen uit het einde van de zeventiende eeuw, gemaakt door geestelijken. Voorheen bevond zich op de voorkant van het bidprentje een religieus teken, zoals een kruis. Heden ten dage zul je er vaker een foto van de overledene vinden. Aan de binnenkant vind je de naam, geboorte- en sterftedatum en -plaats en de leeftijd. Ook wordt de levensloop van de persoon in kwestie vaak beschreven. Ook gedichten en songteksten die voor de overledene waardevol waren, zullen soms in een bidprentje te vinden zijn.
Tegenwoordig worden er bij het overlijden van niet-katholieken vaak herinneringsprentjes uitgedeeld. Deze prentjes zijn ook opgenomen en onze collectie, zelfs als er enkel een rouwkaart aanwezig is.

Wij hebben in ons archief ruim 4000 bidprentjes van personen die in Waspik gewoond en gewerkt hebben. Zij hebben bijvoorbeeld gewerkt in de scheepsvaart, waar rond 1900 nog een vierde deel van de mannelijke Waspikse bevolking deel van uitmaakte.
In de Eerste Wereldoorlog, in 1914, heeft Waspik aan 317 Belgische vluchtelingen onderdak geboden.
Dit betekent dat er op deze site ook personen te vinden zijn van wie de geboorte- en/of sterfteplaats niet Waspik is, maar die wel een tijdje in Waspik verbracht hebben. Ook een aantal Waspikse bewoners zijn in het ziekenhuis overleden, dus niet in Waspik, maar bijvoorbeeld in Raamsdonksveer, Waalwijk, Breda of Tilburg.
In 1835 waren er in Waspik 2048 katholieken, onder wie 1608 communicanten, inclusief de katholieken van Capelle en 's-Gravenmoer, die kerkelijk onder Waspik horen. Vandaag de dag zijn er nog steeds katholieken uit Capelle en 's-Gravenmoer die in Waspik begraven worden.

Het overzicht is bijgewerkt t/m 26-05-2024

Een * achter de naam betekent dat het bidprentje beschadigd is of dat er enkel een copy aanwezig is.

We hebben met zorg de gegevens genoteerd, mochten er foute gegevens in staan, dan graag een mailtje naar het onderstaand e-mailadres.

Bijzondere Waspikse bidprentjes
Personen die de leeftijd van 100 jaar bereikt hebben: 2
Personen die in de jaren 1700 geboren zijn: 10
Personen die vóór 1850 geboren zijn: 110

Indien je een scan wilt van een bidprentje, gelieve een mailtje sturen naar    met vermelding van de Persooncode en de volledige naam. van de gezochte persoon.   
Kosten per scan: € 0,25
Bankrekeningnummer: NL31 RABO 0156 5233 53
Onder vermelding van: Bidprentjes

Voor leden van de heemkundekring Op ’t Goede Spoor  zijn de scans van de bidprentjes gratis.

Mocht u nog een bidprentje hebben dat u wilt schenken, dan kan dat bij het volgende adres:
Maja van Helvert
Van Duvenvoordestraat 5
5165 ED Waspik

Enkele voorbeelden van bidprentjes uit onze collectie::

      2967                           2083  

    3725                           3906

    3851 A                 3851 B   

   3877 A                 3877 B