De Turfschippers van de Moerkant

“Veen is land dat niet te betreden is en water dat niet te bevaren is.”
Zo beschreef de Romeinse geschiedschrijver Tacitus de omvangrijke hoogveengebieden die Nederland rond het begin van de jaartelling grotendeels nog bedekten.

Een stukje geschiedenis van de ”Moerkant” , van oudsher zo genoemd en waarvan de dorpen Drimmelen, Raamsdonk, Waspik, Capelle, Sprang, ’s Gravenmoer en Besooyen deel uitmaakten en dewelken toendertijd onder Holland behoorden.
Dit verhaal gaat over turf en tollen en natuurlijk over de schepen en schippers, die de turf vervoerden.

De hoofdstukken zijn:

Het ambacht Twaalfdhalve hoeve. In het jaar 1341 gaf de graaf van Holland 12 ½  hoeve woeste grond uit , ook genoemd: ‘wildernisse’, aan Gielis van Wendelnis...
De tollen en de tollenaars. De vroegste turfschippers van de moerkant, gevonden in de tolboeken, brachten hun turf naar de Hollandse steden.R...
Het  veen en de turf. Laten we eerst een kijken naar het materiaal waar dit verhaal grotendeels om draait: de turf.        &...
De turftonsters. Als het dan zover was dat de turf kon worden verscheept, verschenen de turftonsters ten tonele. Zij maten de turf met behulp van een ton, alvorens de turf ...
De bestemming en de vracht van de turfschippers. We zullen nu eens gaan zien waar de turfschippers van de Moerkant zoal naar toe voeren en wat ...
De avonturen van enkele sprangse turfschippers anno 1478/1481 Jan Jansz. Rembout Heynricxz mit huere medeplegers10, alle van der Spr...
De informacie van 1514. De informacie van 1514 is een belangrijke bron met betrekking tot Holland en West Friesland, wat het tegenwoordige Noor...
Turf in de 19e eeuw.In de regel kocht de turfschipper in de 19e eeuw de turf, die hij oplaadde in het veen en dee...