Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

De verdwenen scheepstimmerwerven van Waspik

In Waspik aan het Oude Maasje, vroeger  ‘Het Scheepsdiep’ genaamd, werden tot 1884 alleen houten schepen gebouwd. In dat jaar werd het eerste ijzeren schip te water gelaten.

De scheepstimmerwerven waren allen gelegen aan ‘den polders sijdijck’, dit was de westkant van de Kerkvaart. De andere vaart van Waspik was de Vrouwkensvaart, die van betekenis was voor het vervoer per schip van turf, later hooi, landbouwproducten, etc.

In deze artikelenreeks wordt nader ingegaan op de geschiedenis van de vele scheepstimmerwerven die het schippersdorp Waspik in de 18e en 19e eeuw had.

Redactie: Han Smits


 

In Waspik aan het Oude Maasje, vroeger ‘Het Scheepsdiep’ genaamd, werden tot 1884 alleen houten schepen gebouwd. In dat jaar werd het eerste ijzeren schip te water gelaten. De scheepstimme...
Hendrick van den Hoeck 1722 – 1767     Misschien zijn in Waspik eerder houten schepen gebouwd, maar voor zover we weten en aan kunnen tonen me...
Jan Borstlap 1740 - 1793 Waar de Waspikse scheepstimmerwerven hun hout vandaan haalden voor de bouw van hun schepen is niet geheel duidelijk geworden. Wel is er een akte van 16 september ...
Jan Hendrikse van den Hoeck  1769 - 1788 Jan Hendrickse van den Hoek volgt zijn vader Hendrick op en wij zien dan in 1769 zijn eerste s...
Bronnen: Gemeentelijk archief  Waalwijk; Rechterlijk Archief Groot Waspik en Cleijn Waspik; Archief Ruijtenberg; Tekeningen G. Groenenwe...
In de eerste 5 afleveringen van de geschiedenis van de scheepstimmerwerven van Waspik, hebben we beschreven welke soorten houten zeilschepen in Waspik werden gebouwd, wie ze bouwden en voor w...
In boek 1 op de eerste bladzijde maken we kennis met Thomas Langerwerf, veerman te Waspik. Hij woonde over het Oude Maasje en bezat een pont, een aak en een schouw, naar gelang het ‘overze...
Op 16 november 1870 begint Pieter Adriaan een boek (no.9) waarin hij vermeldt dat het boek toebehoort aan Pieter en Adriaan Ruijtenberg. Dit boek bevat
Boek 11 vanaf 26 november 1876. De datums staan in het boek nogal door elkaar en worden niet altijd vermeld. Adriaan, die in boek 11 zijn zaken bijhoudt ver...
Floris de Graaf was voor zover mij bekend, de eerste scheepstimmerman van de familie de Graaf. Floris werd geboren te Puttershoek in het jaar 1761, als zoon van Jan de Graaf en Elisabeth Pete...
In Waspik werden vanaf het jaar 1884 ijzeren schepen gebouwd, op verschillende plaatsen. De familie Ruijtenberg vanaf 1884. De familie de Graaf vanaf...
In het jaar 1881 op 26 januari overlijdt Maria Schalken, de vrouw van Johannes, de eerste eigenaar van de scheepstimmerwerf. Zij is pas 43 jaar oud. Er wordt een inventaris opgem...
In het jaar 1892 op 10 september overlijdt Johannes van der Rijken, 55 jaar oud. Willem was toen 22 jaar en Sebilla 16 jaar en waren dus nog minderjarig. Hun broer Nicolaas werd...
Werf oostzijde Kerkvaart. De scheepstimmerwerf van de gebroeders van der Rijken beschikte over een kleine langshelling, waarop de schepen werden “gewonden”. D...
Nicolaas en Wilhelmus bouwden een behoorlijk aantal ijzeren en later stalen schepen. Zoals in eerdere afleveringen beschreven werden de schepen geklonken. Na enkele jaren werden grotere schep...
In de geschiedenis van de verdwenen scheepstimmerwerven van Waspik is beschreven welke werven in de loop der jaren hier gevestigd waren. Op 16 julij in het jaar 1719, werd te Raamsdonk ...
Verschillende schippers repareren zowel op de werf van Adrianus als van Pieter Adriaan Ruijtenberg. Een schipper, die bij beiden schulden heeft, schrijft de volgende br...
De bestekken. In het Maritiem Museum ‘ Prins Hendrik’ te Rotterdam zijn de bestekken en tekeningen van de schepen van de familie Ruijtenberg, uit de beginpe...
De storm van 1911. Op 30 september 1911 heeft het in ZW Nederland vreselijk gestormd, met als gevolg zeer hoog water in Zeeland en Brabant.
De eerste scheepstimmerwerf werd door Johannes, in Raamsdonk op het veer in het jaar 1776, gekocht van Gerrit en Antonie van Dam. De werf was gelegen aan de kerkesloot op het steenpad, late...