Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

De Lullen - april 2014

 

De Lullen

Jullie zullen wel denken: “Het moet bij de werkgroep toponiemen niet gekker gaan worden, hebben ze het de vorige keer gehad over de ‘Pispot’ nu komen ze met het toponiem 'Lullen’ ‘. Het is niet wat jullie denken, maar het zijn stukjes land met die naam, waarvan de Gemeente Waspik eigenaar was, ze zijn gelegen langs de Vrouwkensvaart in de polder van Bovenkerk . Een klein stukje land ten oosten van   de vaart groot 270 ca. met het kadastrale nummer C 123 en een groter stuk land ten westen van de vaart, groot 9090 ca met het kadastrale nummer C 120.

Wij kwamen dit tegen op lijsten van Gemeentelijke inkomsten van Waspik. Elk jaar werden er stukken land verhuurd die de gemeente in het bezit had. Moet je denken aan bermen, dijken enz. stukjes land die nog wel begroeid zijn met gras of braak lagen. Er waren altijd wel mensen die dit voor huurden om wat gras te hebben voor eigen gebruik.
De opbrengst van deze twee percelen land in 1856 was f 90, -.

De vraag is hoe komt men aan die naam. Ga je zoeken op internet of woordenboek kom je tegen dat het foppen, kletsen, bedriegen en onnozel kan betekenen. Maar er staat ook nog dat “Lullen met hop” betekent; “Ze zullen er niet veel voor geven”.
Of men het daarom zo genoemd heeft weten wij niet, maar misschien hebben jullie een suggestie, laat het ons maar weten.

Als je goed op de kaart kijkt en vergelijkt met de huidige plaats kom je wel terecht op de nu afgesloten parkeerplaats van het Vaarland. Of het zo zou moeten zijn, maar wat daar toen `s avonds en nachts gebeurde, heeft toch niets met het toponiem te maken, al lijkt het daar op.

 In het gebied rondom de Vrouwkensvaart in de polder van Bovenkerk zijn bij ons nog meer toponiemen bekend zoals:

Voorland C 357-356-353.

Algemene benaming voor het land dat voor een zee- of rivierdijk ligt, meestal ten gevolge van aanslibbing ontstaan is en den dijk tegen den golfslag moet beschermen, en waar na verloop van tijd vaak gras, riet of rijshout op groeit; buitendijks land.

Del aan de Steenoven C223 -224

Een weiland gelegen op de plaats waar rond 1840 een steenoven stond.

Bakeland C 103-104

Dit ligt ten oosten van de Vrouwkensvaart en ten zuiden van het Oude Maasje. Hier zal wel een baken gestaan hebben als herkenning voor de schippers. Een baken kan bestaan hebben uit een vuurbaken of mischien wel een herkenbare boom.

Bruinvisch C 372

Op het pand `t Vaartje 37 staat op de schuur nog de naam Bruinvis. Maar ook een daar ter plekke weiland had die naam. Het schijnt dat daar vroeger een bruinvis is aan gespoeld, maar zeker weten we dat niet.

In de Nieuwe Tilburgse Courant van 2 oktober 1902 stond het volgende bericht.

Gisterenmiddag werd aan het Groothoofd te Dordrecht in de rivier een bruinvisch waargenomen. Onder grote belangstelling van het publiek, zwom deze zeldzame gast de Bieschbos op.

Wie zegt ons dat er tijdens een overstroming van de polder Bovenkerk niet een bruinvis is aangespoeld in vroegere jaren. Bewijzen hebben wij er nog niet voor.

Vaartland aan de Vrouwkensvaart C 117- 118 -237

Het land gelegen langs de vaart in dit geval langs de Vrouwkensvaart

Hoef of Middelwaard C 119
Middelwaard, daarnaast middelzand, als termen voor begroeide eilanden en voor zandplaten die zich vormen in de rivieren. Meestal een door water omgeven land.

Steenoven van C de Wit uit Capelle         C122

Vergunning         in 1903

 

 

 De Lullen

Bij de twee kleine pijltjes bevinden zich de "Lullen".

 

 

 

Bron. Gemeentebestuur Waspik