Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

De pispot - december 2013

De Pispot

 

De werkgroep toponiemen is op zoek gegaan naar de "Pispot". Nu zult u denken, aan zo`n nachtspiegel van vroeger, maar dat is niet het geval. Wij waren op zoek naar een oude waterloop met die naam. Hij bevond zich ten zuiden van de Kerkstraat en de Benedenkerkstraat. Vanaf de haven werd hij voorzien van schoon water en ook vuil water kon er mee afgevoerd worden. Dat ging via een doorgang onder de Veerstraat tot achter het oude Raadhuis, vandaar in een sloot die weer richting de Raadhuisstraat ging. Op oude foto`s zie je deze watergang nog lopen en staat dan bekend als Kerkesloot. Bij café de Ploeg verdwijnt hij onder de weg door om ten oosten van de Bartholomeuskerk weer te voorschijn te komen. Ter hoogte van het kerkhof splitst hij zich naar oost en west. Oost is de waterloop in de Bijster en naar west begint waarschijnlijk “de Pispot”. Als we goed kijken zien we achter het oude stookhok van de kerk een schuine betonnen muur waarlangs het water liep. Aansluitend daarop bevind zich achter in de tuin van de pastorie nog een stenen brug die pastoor Rovers heeft laten aanleggen. Ook is de loop nog te zien aan de oude wilgenbomen ten oosten van het Beatrixlaantje. Vervolgens steekt hij het Laantje over en komt dan uit bij het afwateringskanaal, helaas is daar niets meer van te zien door de bouw van het Sint Jozefhof. Over het kanaaltje kunnen wij het spoor weer oppakken, daar in de hoek Irenestraat, Julianastraat en Kanaalpad zie je duidelijk een droge greppel. Bij het Kanaalpad en de Julianastraat zijn de restanten van oude duikers nog aanwezig. Hieruit blijkt dat bij de aanleg van de Julianastraat deze waterloop nog belangrijk was voor aan- en afvoer van water.

De waterloop gaat in westelijk richting verder maar is daar niet meer terug te vinden. Oudere Waspikkers weten nog wel dat daar een sloot gelopen heeft. Uiteindelijk vinden we nog een doorgang onder het Halvezolenpad die uit komt in de spoorsloot. De naam “Pispot” kom je al tegen in oude akten uit de 17e en 18e eeuw.

Dat deze oude waterloop belangrijk was blijkt wel uit een kaart van 1870. Vanaf de kerk tot aan de Stadhoudersdijk, waar hij eindigt, zijn wel 26 bruggetjes ingetekend. Het water moest vrijelijk kunnen stromen. Sommige mensen haalden hier hun water uit voor eigen gebruik en men wilde wel schoon en zuiver water hebben.

Weten jullie nog iets te melden over deze waterloop laat het ons dan weten.

 

 

 

ds Foto 1

                               Stenen brug achter in de tuin van de pastorie                                                                                                            

 

 

ds Foto 1

   De droge greppel bij het kanaalpad en de Irenestraat (Klauterwoud)

 

 

 

ds Foto 1

Rechtsboven zie je de Barthelomeuskerk, daarnaast en onder de loop van de "Pispot"

ds Foto 1

Tracé van de "Pispot" ingetekend op een afbeelding uit Google Earth