Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Het kadaster in Waspik - februari 2020

Barthelomeus en Raadhuisstraat
Als voorbeeld volgen we het beeld van de plek waar nu de Bartholomeuskerk staat, een gebouw dat we hier in Waspik allemaal kennen. De eerste steen van de kerk werd gelegd op 27 april 1840 en de Oude Pastorie ondergaat een verandering in 1913.

Middenpagina periodiek 54 overzichtskaarttest

Detail Kadasterkaart F

Gedeelte gekopieerd van kadasterkaart F gedateerd omstreeks 1813.

Hierna krijgen de kavels met of zonder bebouwing steeds een ander volgnummer wanneer er iets is veranderd.

F006 vierkant

 Gedeelte gekopieerd van hulp-kaart 6 gedateerd 02/07/1836. Perceel 3 van bovenstaande kaart wordt perceel 432. 


  1. F015 vierkant
    Gedeelte gekopieerd van hulp-kaart 15 gedateerd 30/06/1846.
  2. Perceel 4wordt perceel 463, perceel 5 wordt perceel 464, de percelen 2 en 432 worden perceel 462.

F109 vierkant
Gedeelte gekopieerd van hulpkaart 109 gedateerd 08/1914. De percelen 462, 463 en 464 worden perceel 1117.

Op dit perceel staan nu dus de kerk en de pastorie.

heden vierkant
Gedeelte gekopieerd van stratenplan – heden.

Opgemerkt dat de oorspronkelijke kadasterkaarten, overigens voor geheel Nederland, via het internet vrijelijk beschikbaar zijn.

Voor Waspik kun je dan terecht bij de site van het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena (www.salha.nl).

De hulpkaarten zijn ook altijd in te zien in ons Heemhuis.

Leuk is dat de Pispot (toponiem, zie ook Periodiek 41, december 2013) zoals aangeduid op de overzichtskaart F nog steeds voor een gedeelte bestaat, kijk maar in ‘Het Klauterwoud’ tussen het Kanaalpad en de Irenestraat.

Pispot foto
Beeld van een stukje van de nog bestaande Pispot waarover nu geklauterd kan worden in ‘Het Klauterwoud’ .

Van de werkgroep Toponiemen

Jan Heijn