Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Voshoorn - november 2015

 

Voshoorn

De meeste Waspikkers hebben wel eens van dit toponiem gehoord. Er is namelijk een straat naar genoemd. Op Waspiks grondgebied is dit een van de weinige zandpaden die hier nog zijn. Een gebied waar vroeger vossen zaten. Een van de betekenissen van “Hoorn” is een zandige heuvelrug.

De naam Vosholen komt al heel vroeg in oude aktes voor. Daar schrijft men in 1616 over een “acker zaeijland gelegen van de Herstraat tot de dwarspad in de Vosholen”. De “Herstraat” is de doorgaande weg door Waspik en hiermee wordt de Benedenkerkstraat bedoeld. Ga je eens kijken op oude kaarten uit de zeventiende en achttiende eeuw dan zie je daar niet veel bijzonders op. Maar kijk en zoek je op de kadastrale kaart uit 1832 met de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT), dan zie je dat er ten zuiden van de Voshoornweg een heel groot gebied is dat bestaat uit moeras. Boven deze straat is het allemaal bouwland. Het gebied tussen de Benedenkerkstraat en de Voshoornweg behoort ook tot de hoge zandrug. In de ruilverkaveling van de Eendennest is dit gebied meegenomen om te ontginnen. Vroeger was dat een stuifkop, waar weinig groeide. Met de ruilverkaveling is de bodem verlaagd en door grondmenging beter van kwaliteit geworden. Nu is deze grond voor het merendeel als weiland in gebruik.

Voshoorn

Op de hoogtekaart kun je in het hoge gebied tussen de twee pijlen nog zien waar de Voshoorn zich bevindt. De donkerblauwe gebieden ten zuiden geven de lage gedeelten weer waar de moerassen gelegen hebben. Het gele gebied van de Benedenkerkstraat ligt extra hoog. Kijk maar eens goed als je daar loopt of fietst, de huizen staan zeker een meter hoger dan het daar ten noorden gelegen land.

Zo zijn sporen uit het verre verleden nog steeds zichtbaar in het Waspikse landschap.