Herinneringsprentjes

Herinneringsprentjes: 

1. Bidprentjes

2. Geboortekaartjes

3. Communieprentjes

4. Trouwkaarten

5. Devotieprentjes

6. Heilige Priesterwijding en eerste Heilige Mis

7. Pausprentjes en zaligverklaringen

8. Informatie

 

1. Bidprentjes

 We hebben bij onze heemkundekring ruim 3.800 bidprentjes in het bezit, je vindt deze terug onder het hefboompje ‘’Historie’’.

 2. Geboortekaartjes

 Voor 1900 werd de geboorte van een baby vaak per brief bekend gemaakt. Dit gebeurde alleen bij welgestelde families omdat het versturen van post in die tijd erg duur was. Bij de aankondiging van de geborene werd een lange brief met allerlei nieuwtjes van de familie vermeld. Het eerste geboortekaartje is vermoedelijk in 1913 verstuurd. Dit was een formeel kaartje met tekst, zonder illustraties of versieringen. Pas na de Eerste Wereldoorlog werden de eerste geboortekaartjes met illustraties uitgebracht. Je kocht in die tijd voorgedrukte geboortekaartjes waar dan met de hand de naam van het kindje in werd geschreven.

We hebben bij de heemkundekring ruim 600 geboortekaartjes in het bezit. De twee oudste geboortekaartjes komen uit 1937.

3. Communieprentjes

Communieprentjes worden in de volksmond ook wel 'zantjes' genoemd. Honderd jaar geleden stonden er vooral heiligen op de prentjes, dat waren vaak kunstwerkjes. Ook de oude spelling maakte alles heel plechtig. In de oorlogsjaren zag je duidelijk dat er minder geld was bij de mensen, want er werden communieprentjes met de hand geschreven. In de jaren '50 valt het dan weer op dat er veel in het Frans geschreven werd. Vanaf de jaren '70 veranderde alles en werden de heiligen geruild voor langwerpige prentjes met tekeningen van kindjes en bloemen. In de jaren '80 deden de communieprentjes met een foto van de communicant hun intrede.

We hebben bij de heemkundekring 36 communieprentjes in het bezit. De oudste twee communieprentjes komen uit 1934.

4. Huwelijkskaarten

 Rond 1477, toen er nog geen trouwkaarten bestonden, stuurde je ‘’aanzeggers’’ de straat op om je huwelijk aan te kondigen en gasten uit te uitnodigingen. In sommige gevallen gingen de toekomstige bruid en bruidegom zelf de buren langs om ze uit te nodigen. Na de komst van trouwkaarten werd dit een heel stuk makkelijker. Met de trouwkaart kun je iedereen snel en eenvoudig uitnodigen. Een aantal weken voorafgaande aan de bruiloft worden de trouwkaarten verstuurd.  Volgens de traditie vermeld je hierop de namen van het bruidspaar en een beknopte beschrijving van die dag, wat er gaat gebeuren. Vroeger was dit de taak van de ouders van het bruidspaar, maar tegenwoordig doen de bruidsparen dit gewoon zelf.

We hebben ook een aantal huwelijksjubileumkaarten in ons bezit.

25 jaar getrouwd - zilver - 40 jaar getrouwd - robijn 50 jaar getrouwd - goud

 We hebben ook een aantal huwelijksjubileumkaarten in ons bezig en in totaal 28 huwelijkskaarten.

 5. Devotieprentjes

 Devotieprentjes ontstonden in de dertiende eeuw in de vrouwelijke kloostergemeenschappen. De prentjes dienden als ondersteuning voor medicatie. Er werd ervan uitgegaan dat je je dan beter kon concentreren wanneer je je focuste op een afbeelding. Een devotieprentje, ook wel ‘’santje’’ genoemd, is een prentje uit het Christendom. Op deze prentjes worden goddelijke figuren zoals Jezus, Maria, Theresia en andere heiligen weergegeven, maar ook religieuze taferelen. Er werd vaak ook een kleine tekst toegevoegd, zoals een gebed op de achterzijde van het prentje. Devotieprentjes werden vroeger uitgereikt bij plechtigheden in de Rooms-katholieke kerk, zoals eerste communie, vormsel. Ook werden ze geschonken aan de beste studenten. Waar is de tijd gebleven dat er devotieprentjes op de lagere school werden uitgedeeld, of dat kinderen aan de poort van het seminarie stonden om devotieprentjes te vragen aan de seminaristen.

We hebben bij de heemkundekring 157 verschillende devotieprentjes in het bezit

 6. Heilige Priesterwijding en eerste Heilige Mis

De eerste heilige mis was een indrukwekkende plechtigheid. De priester werd opgehaald bij het ouderlijk huis. Zo gingen ze in optocht vergezeld in Waspik door de harmonie “Volksvlijt en volksvermaak” en een afdeling van de plaatselijke K.P.J. naar de kerk. De bisschop doet de wijding, de wijdeling staat voor de bisschop en stelt hem een aantal vragen, vervolgens knielt de wijdeling voor de bisschop neer en legt zijn handen gevouwen in die van de bisschop. Na de litanie van alle heiligen wordt de handoplegging gedaan: de bisschop legt de wijdeling in stilte de handen op. Dan een wijdingsgebed. Na de wijding is het de eerste taak om deel te nemen aan de dienst van de tafel. Na de zegening staat de priester geheel in dienst van de kerk.

We hebben bij de heemkundekring 12 prentjes van geestelijken in het bezit.

7. Pausprentjes en zaligverklaringen

 Zaligverklaring is een officieel gebruik in de Rooms-katholieke kerk. Een zaligverklaarde is een overledene die door zijn indrukwekkende en heilige leven op aarde een voorbeeld voor de gelovigen heeft nagelaten en na zijn overlijden deel heeft gekregen aan de hemelse gelukzaligheid. De zaligverklaring mag alleen door de paus worden gedaan.

We hebben bij de heemkundekring 9 prentjes van een zaligverklaarde in het bezit. We hebben bij de heemkundekring 14 prentjes van Pauzen in het bezit.

8. Informatie

Deze prentjes zijn een bron van informatie. Mocht je nog ergens prentjes hebben liggen en doe je er niks mee, neem dan alsjeblieft contact met ons op. Als vader en/of moeder komen te overlijden en het huis wordt opgeruimd, komt er dikwijls een schoenendoos tevoorschijn met dergelijke prentjes erin die vader en moeder lange tijd bewaard hebben, doe deze niet weg, wij als heemkundekring zijn hier heel blij mee!

Mocht je nog dergelijke prentjes hebben neem dan contact op via bidprentjes@goedespoorwaspik.n