Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Inschrijven

Als u lid wilt worden vragen wij uw bijzondere aandacht voor het inschrijfformulier en belangstellingsformulier. U kunt uw inschijving digitaal indienen via onderstaand formulier.

Schrijft u liever in via onze papieren inschrijformulier? Dan kunt u het informatiepakket downloaden via deze link. U kunt deze formulieren opsturen of afgeven bij de penningmeester, (inscannen en mailen: mag ook).

Coby Meijs (penningmeester - ledenadministratie)
Schotse Hooglandersstraat 14
5165 AG Waspik


Digitaal inschrijfformulier lidmaatschap

Stap 1: Persoonsgegevens

U heeft uw achternaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw voorletter(s) niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw roepnaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw geslacht niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw geboortedatum niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw adres niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw postcode niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw woonplaats niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw telefoonnummer niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
U heeft uw achternaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw voorletter(s) niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw roepnaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw geslacht niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw geboortedatum niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw telefoonnummer niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.

Stap 2: Belangstellingsvragen

Onze vereniging is een actieve vereniging en kent naast leden die met belangstelling de activiteiten volgen gelukkig ook een aantal actieve leden. Die laatste groep maakt deel uit van ons koor of een van de werkgroepen. Met deze vragen peilen wij uw belangstelling voor onze activiteiten.

Geef aan waar u belangstelling voor heeft.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Stap 3: Digitale machtiging

Deze keuze is verplicht.

Digitale machtiging

Ondergetekende verleent hierbij - tot wederopzegging - machtiging aan: Vereniging Heemkundekring

Op ’t Goede Spoor te Waspik

Om van zijn/haar hieronder genoemde rekeningnummer af te schrijven wegens: Contributie.

Bij automatische incasso heeft u 8 weken het recht om, indien u het niet eens bent met de afschrijving, het bedrag terug te (laten) boeken.

De contributie wordt jaarlijks in de maand februari of maart geïncasseerd. Indien een lidmaatschap niet op 1 januari aanvangt wordt voor het eerste jaar een kwartaalgedeelte in rekening gebracht.

U heeft uw IBAN-nummer niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw IBAN-tenaamstelling niet ingevuld. Dit veld is verplicht.

Stap 4: Digitale ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor het opnemen van uw gegevens in de ledenadministratie. Voor nadere informatie raadpleeg het Privacy Statement. Ondergetekende verklaart zich tevens akkoord met de algemene en beleidsregels en de lidmaatschapskosten zoals vermeld op onze website.

Uw handtekening is verplicht om uw inschrijving te voltooien.