Geen doorgang dorpswandeling: Waspik van Oost naar West

WASPIK VAN OOST NAAR WEST

A.g.v. de nieuwe richtlijnen van het RIVM  zullen de aangekondigde twee dporpswandelingen "Van Oost naar West" die gepland stonden op 17 en 18 oktober geen doorgang vinden. Aanmelden heeft derhalve geen zin meer op dit moment. 

Wij betreuren dit, maar hopen op betere tijden waarin we u weer mooie activiteiten van onze vereniging aan kunnen bieden!