Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Wat doet de heemkundekring?

De foto Station Waspik (bovenaan de 'homepage'):
Het station met de trein uit Geertruidenberg (foto R. Ankersmit)

Bij de oprichting van de heemkundekring in 1986 hebben wij ons laten inspireren door het feit dat de "Halvezolenlijn", de spoorlijn tussen Lage Zwaluwe en Waalwijk, op 28 oktober 1886 werd geopend.

Nadat in 1950 het personen-vervoer op de “Halvezolenlijn” gestaakt was, viel het stations-gebouw van Waspik in 1966 onder de slopershamer. Slechts het ijzeren hek en de straatnaam Stationslaan herinneren nog aan het station.

Precies op de plek van het station is nu de nieuwe brandweerkazerne van Waspik gebouwd. Daar tegenover staat een woonhuis behorend bij Woninginrichting De Statie. Dat woonhuis was vroeger het 'stationskoffiehuis'.

Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor” wil iedereen die belangstelling heeft voor heemkunde graag als lid in haar gelederen opnemen. In al die jaren zijn wij uitgegroeid naar een vereniging van ongeveer 340 leden. Wij bieden elk jaar voor die leden, maar ook voor Waspik en omstreken, een aantrekkelijk jaarprogramma aan. Dat bestaat uit een serie van vier of vijf lezingen. We beginnen en eindigen het seizoen altijd met een excursie. Het begin van het seizoen is een “kleine excursie” naar een bestemming in de omgeving van Waspik. Met de “grote excursie” gaan we met een bus wat verder weg naar een interessante bestemming.

Voor meer informatie over het jaarprogramma zie het hoofdstuk Jaarprogramma 

Heemkundekring "Op 't Goede Spoor" is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI: 81655128). Dit betekent dat de vereniging "een goed doel" is en dat giften, donaties en schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat legaten zijn vrijgesteld van successierechten.
Meer informatie over de vereniging, haar doelstellingen en financiële verantwoording: zie het hoofdstuk Algemene Gegevens

Het bestuur van de Heemkundekring is actief bezig met het programma en met verzoeken van bijvoorbeeld de gemeente om mee te denken over projecten op cultuurhistorisch gebied. Daarnaast zien we mensen ook heel graag actief worden in een van onze werkgroepen.


Een onmisbaar medium in onze vereniging is ons blad “Op ’t Goede Spoor”. Twee keer per jaar verschijnt er een "Periodiek" met daarin een grote verscheidenheid aan artikelen die “ons heem” als gezamenlijk raakpunt hebben. Daarnaast verschijnt er met grote regelmaat een "Themanummer". Meer informatie over deze publicaties en de redactie van de Periodiek vindt u in het hoofdstuk "Spoorboekje". contact:

Disclaimer:

Heemkundekring Op 't Goede Spoor heeft haar best gedaan om de rechthebbende(n) van getoond materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet. Dit lukt niet altijd. Mocht u beeldmateriaal zien waarvan u weet bij wie de rechten berusten of heeft u bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website, neem dan contact met ons op via .

Bezoekadres

Op dinsdag- en donderdagochtend zijn wij tussen 9.00 en 12.00 uur aanwezig in SCC Den Bolder, Schoolstraat 19 te Waspik.
(niet gedurende de schoolvakanties).