Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

14 sept. Open Monumenten Dag

OMD Op 14 sept.:  onze eerstvolgende Open Monumenten Dag. Het thema “Verbinding, routes en netwerken” is gekozen door de drie Heemkundekringen van onze gemeente, dus van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. In een goede onderlinge samenwerking is een mooi programma opgezet met in elk dorp gerelateerde activiteiten voor jong en oud. Het oude spoor wordt voor een dag weer geopend, dus de moeite waard om met uw gezin, met uw kinderen het nieuws hieromtrent via de media goed te blijven volgen. Gauw in uw agenda zetten: 14 sept.!!!