Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Attentiesteen SCC Den Bolder en andere plaatsen in ons dorp

Op 24 mei j.l. onthulde onze burgemeester Sasja Ausems de eerste Attentiesteen voor onze gemeente en die eer viel te beurt aan de attentiesteen bij SCC Den Bolder in Waspik. De in totaal vier stenen voor Waspik zijn gelegd bij:

1.       Raadhuis Waspik

Raadhuisstraat 2

2.       Liefdegesticht Franciscus van Sales

Kerkstraat 24

3.       R.K. Jongensschool (SCC Den Bolder)

Schoolstraat 19

4.       Het Oude Raadhuis

Kerkvaartse Haven

Achtergrond: Werkgroep Waalwijk: 100 jaar samen” is in 2021 een aantal initiatieven gestart, met als onderwerp de samenvoeging van de drie dorpen (Baardwijk, Besoijen en Waalwijk) per 1 januari 1922. De werkgroep had onder andere het idee om naast een tentoonstelling ook attentiestenen van oude dorpsbeelden te leggen in de gemeente Waalwijk.

In samenwerking met heemkundekring Op ’t Goede Spoor” te Waspik, heemkundevereniging Sprang-Capelle” en heemkundekring De Erstelinghe” te Waalwijk heeft de werkgroep Waalwijk: 100 jaar samen” de benodigde informatie en foto’s verzameld voor 24 attentiestenen in de gemeente Waalwijk. De 24 tegels worden geplaatst in Baardwijk (4), Besoijen (4), Sprang-Capelle (3),  Waalwijk (9) en Waspik (4). De geselecteerde objecten in Baardwijk, Besoijen en Waalwijk speelden een belangrijke rol ten tijde van de herindeling (1922).

Het doel van deze attentiestenen is bezoekers even stil te laten staan bij (verdwenen) erfgoed. Deze tegels worden geplaatst in de nabijheid van de locatie van het betreffende erfgoed. Als koptekst van de attentiesteen wordt de naam van het pand gebruikt met bijbehorende jaartallen, vervolgens een mooie oude foto met als onderschrift de belangrijkste historische informatie. De stenen zijn gekoppeld middels een QR‑code aan de RBT-Langstraat website waar uitgebreidere informatie van het erfgoed zal worden vermeld. Het onderdeel van de website heet Op pad in de historische Langstraat”. Op de RBT website wordt een fiets- en wandelroute beschreven die via deze tegels leidt.

De stenen werden mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van Platform Langstraat”. Heemkundekring Op ’t Goede Spoor” heeft van de Industriële Club Waspik” een donatie ontvangen als bijdrage voor de stenen, en draagt zelf ook een zelfde bedrag bij. De werkgroep Waalwijk: 100 jaar samen” heeft van diverse sponsoren een bijdrage gekregen, die tevens gebruikt zijn voor de tentoonstelling, een scholenproject voor lagere school kinderen die de tentoonstelling bezochten, een themawandeling door het stadshart en een lezing Waalwijkse dialecten”, een bakkers-workshop bij Bakkerij van Beijnen, een lezing Ansichtkaarten Waalwijk rond 1922”. Deze sponsoren zijn gemeente Waalwijk, Lions Club Waalwijk, Rotary Club Waalwijk, Stichting Jacques de Leeuw en het Nut Langstraat.