Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Extra subsidie voor HKK!

Het bestuur van onze HKK heeft opnlangs een verzoek ingediend bij het Prins Bernardfonds voor extra subsidie. Het doel hiervan was inkomsten te genereren voor aanleggen en optimaliseren van:

a. een digitaal archief, waarin alle bestanden ondergebracht en beschermd zijn

b. de website om die  weer aan te passen aan de huidige wensen,

c. een archief waarin bestuur, vrijlligers en werkgroepleden de kans hebben om digitaal in de kunnen loggen in de gegevens die zij beheren en bewerken; thuiswerken is daarmee dan ook mogelijk voor bestuur en werkgroepleden.

d. mogelijkheden om rondleidingen te kunnen geven voor grotere groepen middels een audio tourguide system (koptelefoontjes of oortjes)

Het Prins Bernardfonds heeft hier zeer positief op gereageerd en een bedrag van € 4676,- ter beschikking gesteld. Het bestuur gaat de komende tijd met de direct betrokkenen kijken hoe e.e.a. ingevuld kan gaan worden.

Het bestuur is blij met deze tegemoetkoming om daarmee de organisatie van onze HKK te kunnen optimaliseren.