Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Tentoonstelling "Kaatsheuvelse jongens in Nederlands Indië"

Tentoonstelling “Kaatsheuvelse jongens in Ned. Indie”


Op zaterdag 14 en zondag 15 mei organiseert Heemkundekring De Ketsheuvel eindelijk de tentoonstelling “Kaatsheuvelse jongens in Ned. Indie”
Eindelijk, omdat deze tentoonstelling vanwege de corona-maatregelen twee keer moest worden uitgesteld.

Tussen 1945 en 1950 verbleven ruim 125 Kaatsheuvelse jongens en meisjes als vrijwilliger, dienstplichtig of beroepsmilitair in Nederlands-Indië. Zij gingen daar heen om, volgens de Nederlandse regering, plichtsgetrouw de rust en orde te herstellen en te bewaren. Er heerste immers veel onrust en geweld in de Nederlandse kolonie met een Indonesische onafhankelijkheid in het verschiet.

Met deze tentoonstelling willen we deze jongens en meisjes een gezicht geven.
De bezoeker krijgt een beeld van wat de Kaatsheuvelnaren meemaakten overzee, zoals ziektes, heimwee, contact met het thuisfront, het verblijf in een andere cultuur en het verlies van kameraden.
Dit aan de hand van veel foto’s, fragmenten uit dagboeken, brieven, documenten, kleding en militair materiaal.

Sommigen verbleven een korte periode in Nederlands-Indië, anderen brachten er vier jaar van hun leven door. Bij thuiskomst wachtte hen een warm onthaal, maar drong ook de realiteit van wat ze hadden meegemaakt pas echt goed door.

Het Katholiek Thuisfront Kaatsheuvel zorgde voor de contacten tussen de Kaatsheuvelse militairen en het thuisfront. Er werden lokale kranten verstuurd, mogelijkheden geboden om gesproken brieven op te nemen en er werd ook een eigen krantje uitgebracht.

“Kaatsheuvelse jongens in Ned. Indië: een unieke kijk op het wel en wee van de jongens en meisjes uit vele Kaatsheuvelse gezinnen.
Een vooruitblik op deze tentoonstelling is te zien op het YouTube kanaal van HK de Ketsheuvel.

De tentoonstelling vindt plaats op 14 en 15 mei in De Gildenbond, Mgr. Volkerstraat 3 te Kaatsheuvel.
Openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur.

Toegang € 2,50, voor leden van Heemkundekring De Ketsheuvel gratis.