Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Heemkundekoor

Er zijn niet veel heemkundekringen waar u ook zingend uw talenten kunt ontplooien. “Op ‘t Goede Spoor” heeft echter een koor. Op het repertoire staan vooral liederen die in het verleden (soms een heel ver verleden) gezongen werden en waar mensen de nodige ontspanning en plezier aan beleefden. Aan het enthousiasme van de leden te merken geldt dat nu nog. Het koor treedt meerdere malen per jaar op in verzorgingshuizen in de omgeving.

HEEMKUNDEKOOR WASPIK terugblik op 2019

Het jaar 2019! We hebben met veel plezier kerkvieringen in Zorgcentrum “Slotjesveste” in Oosterhout muzikaal bijgestaan. Ook waren we tijdens de Dodenherdenking aanwezig, waarbij we 2 mooie liederen ten gehore brachten.Tevens hebben we een aantal optredens verzorgd  in Wooncentra. Deze waren allen zeer geslaagd te noemen, wat te merken was aan het feit dat mobiele bewoners zich op een eigen gecreëerd stukje “dansvloer” waagden. Ook onze dank aan Ad de Klijn, de dirigent van het koor en Carla Krielaart voor de muzikale begeleiding. Mede door hen is dit mogelijk gemaakt.

Halverwege het jaar was er een koor-uitje georganiseerd naar “de Roestelberg” in combinatie met een huifkartocht, om naar de leden onze waardering uit te spreken. Wij hebben van al dit gebeuren genoten en hopen 2020 ook met zo’n gevoel af te kunnen sluiten.

Helaas hing er ook een donkere wolk boven ons en ons overkoepelend orgaan, de Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor”. Leon Baaten, actieve voorzitter van de Waspikse Heemkundekring is ons ontvallen. Leon droeg ons koor een warm hart toe. Daarom hebben we uit respect voor Leon tijdens zijn uitvaart een lied mogen zingen, waar we zijn familie zeer dankbaar voor zijn.

De 1e en 3e maandagavond van de maand hebben we repetitie in ’t Schooltje in Waspik. Iedereen is welkom om met ons samen gezellige liedjes te zingen, voornamelijk uit het verleden maar ook het heden. U kunt contact opnemen door:

*een mailtje te sturen naar:

*òf te bellen naar tel.nr 0416312482

*òf mobiel 0651202627

Ieder kwartaal, dus 4x per jaar staat het koor in “Slotjesveste” in Oosterhout een kerkviering muzikaal bij.

Optredens op een rijtje in 2019:

7 april                        “Slotjesveste” in Oosterhout

18 april                      ’s Gravenhove in ’s Gravenmoer

4 mei                         Dodenherdenking Hervormde Kerk in Waspik

17 juni                       Koor-uitje met huifkartocht  bij “de Roestelberg” in  Kaatsheuvel  

24 september             “de Wijngaerd” in Made

2 oktober                   “Eikendonk” in Waalwijk

6 oktober                   “Slotjesveste” in Oosterhout

22 oktober                 “de Stroming” in Waspik

26 november              Uitvaart Leon Baaten in Raamsdonk

1 december                “Slotjesveste” in Oosterhout   

Zoals u ziet beleefden we een actief jaar.

Groet en muzikaal 2020 gewenst,

voorzitter Heemkundekoor Waspik

Joos Stroop-Voermans