Periodieken

Een onmisbaar medium in onze vereniging is ons blad “Op ’t Goede Spoor”. Twee keer per jaar verschijnt er een Periodiek met daarin een grote verscheidenheid aan artikelen die “ons heem” als gezamenlijk raakpunt hebben.

De Periodiek verschijnt 2 à 3 keer per jaar en is gratis voor leden, niet-leden kunnen deze bestellen voor € 4,50 euro per stuk. Verzendkosten tegen de geldende tarieven.