Periodiek nr. 40, maart 2013

Korte inhoud van deze periodiek:

Deze editie heeft weer een zeer gevarieerde inhoud. Behalve de vaste rubrieken en de verslagen van excursies en bijeenkomsten staan er een aantal interessante artikelen in. Bijvoorbeeld een verhaal over de Watersnood 60 jaar terug met daarbij enkele bijzondere foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Verder een interview met Wim en Ans Kools, die de fabriek van Van Gorp Diervoeders verbouwd hebben tot een prachtige woning, een verslag over archeologische vondsten bij de Oudestraat en leuke berichten uit historische kranten en over oude verzen.

Dan een verhaal over een wonderlijke dag in 1911, er worden dan demonstratie- voetbalwedstrijden gespeeld in Waspik, georganiseerd en bijgewoond door de notabelen uit het dorp met de bedoeling propaganda te maken voor de voetbalsport. Prachtige foto’s laten zien dat het een feestelijke dag was.

Nog een artikel over het verleden, maar van heel andere aard, gaat over het feit dat de eerste kadastrale kaart van Waspik al weer 200 jaar geleden werd gemaakt in de Franse tijd. De periodiek eindigt weer met een humoristisch stukje van gastschrijver Johan de Rooij uit Zuid Australie. Al met al een zeer geslaagde veertigste aflevering waar de redactie trots op kan zijn.


Periodiek bestellen?  Stuur een email naar onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en gewenste nummers.

Voor losse nummers kunt u ook naar ons Heemhuis op donderdagochtenden van 9 tot 12 uur (niet tijdens vakanties) Kerkstraat 30a, Waspik.

Het Streekarchief heeft alle nummers in haar bezit en heeft bovendien een index met de inhoud van alle periodieken.