Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Periodiek nr. 50, maart 2018

Korte inhoud:

De oproep van de redactie aan de lezers van Op ’t Goede Spoor om voor de heemkundeperiodiek een jeugdherinnering te schrijven, heeft maar liefst negentien reacties opgeleverd. De verhalen zijn gepubliceerd in het vijftigste nummer van de periodiek, dat in de week na Pasen is verschenen.

Het is een prachtige verzameling herinneringen geworden. De verhalen variëren van ontroerend tot mijmerend of humoristisch en dikwijls hebben ze een ondertoon van heimwee naar vroeger. Heel apart en ook wel humoristisch is het verhaal met een ‘bekentenis’ over het beschadigen van een beeld van de Barthelomeuskerk. En wie weet nog iets van de ‘Rent’ in café de Roskam? Of hoe het was op de ‘bewaarschool’ bij de nonnen?

Verder staan er in deze periodiek een gesprek met Piet en Tonny Akkermans over Jong Nederland in de zestiger jaren en een interessant artikel van Jos Smits over de geschiedenis van de kleuterschool in Waspik-Boven.

Kortom: de schrijvers hebben er samen een mooi document van gemaakt dat past bij zo’n vijftigste editie.