Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Periodiek nr. 52, april 2019

Korte inhoud:

Naast verslagen van enkele lezingen uit de afgelopen maanden, de rubrieken ‘Uit het Heemhuis’ en ‘In gesprek met…’, vragen drie bijzondere verhalen uw aandacht.

Allereerst een boeiend en soms ontroerend verslag van herinneringen aan basisschool De Hooght in Waspik-Boven, die helaas in 2015 moest sluiten. Twaalf oud-leerlingen en -leerkrachten zijn even in gedachten teruggaan naar de schoolbanken en de lokalen. U zult bij het lezen ervan gelijk terugdenken aan uw eigen schooltijd!

Dan een verhaal dat velen misschien zal verbazen. De Waspikse aannemer Savelkouls was in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ver buiten onze landsgrenzen bekend om de ‘klankborden’, die hij aan kerken leverde. Hun klankbord boven de preekstoel versterkte op natuurlijke wijze de stem van de predikant, zonder gebruik van een microfoon. Het is een bijzonder verhaal met een ingenieur in de hoofdrol.

Tenslotte nog een wonderlijke terugblik in de gewoontes en rituelen binnen de Rooms-Katholieke kerk. Weet u nog wat ‘pesjonkelen’ inhield? En hebt u ooit deelgenomen aan het veertigurengebed dat notabene tijdens de carnavalsdagen werd gehouden? Het zal u verbazen.

Traditiegetrouw wordt deze periodiek afgesloten met een stukje van onze ‘correspondent in Australië’, Johan de Rooy. Ook hij gaat terug naar de schoolbanken. Doorspekt met woorden in ons dialect vertelt hij over zijn eerste schooldag in 1937.