Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Periodiek nr. 56, december 2020

Wellicht verbaast het u dat we al zo snel weer met een nieuwe periodiek komen. Het waarom is snel uitgelegd.

Helaas is het programma van excursies en lezingen opgeschort door de Corona-maatregelen. Velen van ons moeten weer gedwongen thuisblijven. Daarom hopen wij u in deze donkere decembermaand te verrassen met deze extra periodiek met mooie, interessante en humoristische verhalen over Waspik en haar inwoners.

In het eerste artikel, ‘Een bijzonder transport’, wordt een herinnering van schipper Lau Schoenmakers uit de tijd vlak na de oorlog in 1945 beschreven. Dit oorlogsverhaal komt uit de nalatenschap van Leon Baaten en vertelt over de ‘kindertransporten’.
Het verhaal dat u wellicht zal verbazen, is een artikel over de familie De Roon. De schrijver, ons redactielid Diny Kamp, gaf het de ondertitel mee: ‘Glamour en tragiek in Waspik’. Het is een wonderlijk verhaal over een zeer welgestelde familie in ons eenvoudige dorp Waspik in de negentiende en begin twintigste eeuw.
Van een heel andere orde, maar niet minder interessant, is het artikel over Woningbouwvereniging Volksbelang. Er zijn ongetwijfeld lezers die zich die ‘huisbaas’ nog herinneren.
Wie weet de Kwekelsloot te vinden in Waspik? Jac Jansen vertelt u waar en welke wonderlijke constructie daar in de grond ligt. U moet er eens gaan kijken!
Ton van Baest, de schrijver van aflevering 7 van ‘Uit het Heemhuis’, duikt met u in de rituelen rondom het katholieke sacrament de bediening of ziekenzalving. Dit aan de hand van enkele voorwerpen uit een vitrine in het Heemhuis. Ook ontving de heemkundekring onlangs een boekwerkje getiteld ‘De toren die alles zag’. Nel Mathlener heeft daarmee een mooi tijdsbeeld gemaakt, waarin vele ouderen uit Waspik-Boven zich zullen herkennen.
Dat trouwen ook in de 19e eeuw een serieuze beslissing was, laat Jac Jansen zien aan de hand van oude huwelijksaankondigingen.
Tot slot leest u in een verhaal van Johan de Rooy dat er vroeger bij de opvoeding niet kinderachtig werd gedaan.