Redactie

Redactiecommissie:

Nel Mathlener
Jac Jansen
Diny Kamp
Hans van Houwelingen (eindredactie)

Het redactieadres:  

Hans van Houwelingen
Carmelietenstraat 45
5165 AJ Waspik

Telefoon 0416-374187
E-mailadres:

Insturen van kopij:

Uw bijdrage dient u bij voorkeur in te leveren in Word via e-mail naar

Afbeeldingen, illustraties en/of foto’s gelieve u apart bij te sluiten als jpg bestanden. Tevens gelieve u de voorkeurplaats in uw tekst aan te geven.

Geplande activiteiten van de redactiecommissie in 2020/21

  • Periodiek 55 verschijnt in het najaar van 2020
  • Periodiek 56 verschijnt begin 2021
  • Themanummer Schoenen en Leer verschijnt medio 2021