Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Bestelinformatie

De Periodiek verschijnt 2 à 3 keer per jaar en is gratis voor leden, niet-leden kunnen deze bestellen voor € 4,50 per stuk. 
Voor Themanummers bedraagt de prijs € 4,50 of € 6,00 afhankelijk van de omvang.
Een uitgave met ringband kost 10 euro.
Voor uitgaven in boekvorm bestaan aparte prijzen, (op aanvraag)

Verzendkosten tegen de geldende tarieven.

Losse nummers zijn te bestellen via  onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en gewenste nummers. 
Voor losse nummers kunt u ook naar ons Heemhuis op donderdagochtenden van 9 tot 12 uur (niet tijdens vakanties)  Kerkstraat 30a, Waspik. 

In ons archief zijn van veel oudere nummers nog enkele exemplaren beschikbaar. Wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje naar   

Het Streekarchief SALHA heeft alle nummers in haar bezit en heeft bovendien een index met de inhoud van alle periodieken.