Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Themanummer 23, "Boeren in Waspik"

Is Waspik vandaag de dag nog een agrarisch dorp?

Deze vraag was voor de redactie van heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor’ aanleiding zich eens in verdiepen in het boerenleven vanaf rond 1900 tot heden. Dit heeft geresulteerd in het themanummer ‘Boeren in Waspik’ dat begin september is verschenen.

Het themanummer ‘Boeren in Waspik’ doet verslag van een aantal grote veranderingen in het boerenbestaan in Waspik vanaf rond 1900 tot heden. Zo leest u hoe belangrijk Pater Gerlachus van den Elsen was voor de ontwikkeling van de boerenstand en hoe daaruit de Boerenbond, de Boerenleenbank en de Coöperatieve     Zuivelfabriek voortkwamen. Ook het boerenleven op en rond de boerderij komt uitgebreid aan de orde en de ontwikkeling rond de mechanisatie in de agrarische sector. Daarnaast ook vele andere zaken zoals de emigratie van de familie Zijlmans-van Dongen in de vijftiger jaren en de column van Johan de Rooij. Dit themanummer is geen complete geschiedenis van het Waspikse boerenleven maar het laat een aantal belangrijke ontwikkelingen zien.

Voor velen zal dit een blik van herkenning opleveren maar ook wel een stukje verbazing over de snelheid warmee alles om ons heen verandert.

Speciale uitgave met ringband