Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Themanummer 24, "Meneer de Burgemeester"

Twintig jaar geleden, op 1 januari 1997, werd Waspik door de herindeling toegevoegd aan de gemeente Waalwijk. Daarmee kwam een einde aan de zelfstandigheid van het dorp, geen eigen gemeenteraad meer en geen eigen burgemeester en wethouders.
Doordat de heemkundekring via Leon Baaten in het bezit kwam van het persoonlijk archief van burgemeester Couwenberg, was dat voor de redactie een aanleiding om de naoorlogse burgemeesters van Waspik eens onder de loep te nemen.
Velen van ons kunnen zich de meeste van deze zes burgemeesters nog wel herinneren. “Meneer de burgemeester” was een belangrijk man in het dorp, hij was voorzitter van de gemeenteraad en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en de brandweer. Hij was vooral ook een autoriteit en liet dat graag merken. U zult dat zien aan de vele foto’s die wij hebben kunnen verzamelen.
Naast de burgemeester stonden de wethouders en de gemeenteraad, allen burgers van Waspik met grote betrokkenheid bij het dagelijks leven in het dorp. Bij de in dit themanummer verzamelde verhalen over de burgemeesters komen ook zij aan bod. Zo is er een goed beeld ontstaan van de korte afstand tussen het bestuur en de bevolking. Dat het er soms wat minder professioneel aan toe ging is een stukje van de charme van een klein plaatselijk bestuur.
De redactie heeft in dit boekje niet gestreefd naar een historisch compleet beeld van het werk van deze burgemeesters, maar naar een tijdsbeeld met een aantal opvallende gebeurtenissen en herkenbare foto’s.

Speciale uitgave met ringband