Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Themanummer 25, "We zijn aan de reis"

De scheepvaart is voor Waspik altijd van groot belang geweest, maar bij een bezoek aan het huidige Waspik zijn daar oppervlakkig bezien nog maar weinig sporen van te vinden. Dat is opmerkelijk, want in rond het begin van de vorige eeuw maakte de schippersbevolking nog een vierde deel uit van de totale bevolking van het dorp van 3000 inwoners. Bovendien waren veel dorpelingen werkzaam in aan de binnenvaart verwante bedrijven, zoals bij de scheepswerven en hun toeleveranciers, waardoor het beeld van Waspik als schippersdorp nog versterkt werd.

Nog steeds zijn er in het dorp een behoorlijk groot aantal families die met de scheepvaart of scheepsbouw te maken (gehad) hebben.

Het beste bewijs dat dit verleden nog niet ver weg is, was het grote succes van de scheepvaarttentoonstelling die onze heemkundekring in oktober 2005 in Den Bolder organiseerde. Er konden meer dan duizend bezoekers geteld worden, die niet alleen de historische voorwerpen en foto’s kwamen bekijken, maar ook onderling vele herinneringen aan dit verleden ophaalden.

De redactie wil daar nu een vervolg aan geven met een themanummer dat de menselijke kant van die geschiedenis belicht.

In wat voor omstandigheden werkten die schippers en knechten, die scheepsbouwers en arbeiders en vooral ook die families?

Hoe zag het dagelijks leven van de gezinnen er uit? Gezinnen, die in de vroegere jaren van de binnenvaarthistorie nog niet aan boord, maar in kleine huisjes aan de Havendijk of in Scharlo woonden of die in latere tijden aan boord van het schip verbleven. Wat betekende dat voor het gezinsleven en de opvoeding van de kinderen?

Op deze vragen proberen wij in dit themanummer antwoorden te geven, gebaseerd op de herinneringen van mensen en op toepasselijke documenten. Daaruit kunnen we misschien wel concluderen dat Waspik in de voorbije twee eeuwen een echt schippersdorp is geweest!