Welkom op de website van Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' te Waspik

Themanummer 26, 'Waspik 1940-1945'

Waspik 1940-1945, Verhalen over Waspikse slachtoffers en helden.
april 2020

 Het zat al lang in de pen bij Leon Baaten, een Themaperiodiek schrijven over de Waspikse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Al enkele jaren verzamelde hij vele documenten, correspondeerde met nabestaanden van slachtoffers en sprak met ooggetuigen.

Maar toen kwam de gemeente Waalwijk met het voorstel om met de drie heemkundekringen een boek samen te stellen met alle oorlogsslachtoffers uit de plaatsen binnen de gemeente. Daarin nam Leon het Waspikse deel voor zijn rekening.

Helaas gebeurde er toen iets dat niemand voorzien had: Leon Baaten overleed totaal onverwacht op 20 november 2019.

Voor de werkgroep die met het Waalwijkse boek bezig was stond vast dat het vele werk van Leon niet verloren mocht gaan. Gelukkig nam Yvonne Severs de moeilijke taak op zich om de nog incomplete teksten van Leon om te zetten in afgeronde verhalen. Het boek met de titel: ‘Zoveel verhalen. De oorlogsslachtoffers van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik, 1940-1949’ zal dit najaar verschijnen.

Omdat hij heel veel materiaal had wilde Leon daarnaast ook een Themanummer schrijven met Waspikse verhalen over slachtoffers en helden, die niet of nauwelijks in het ‘Waalwijkse boek’ zouden komen.

Het Themanummer dat nu voor u ligt, kon gelukkig toch uitgegeven worden omdat het meeste materiaal op de computer van Leon was terug te vinden. De redactie van de heemkundekring is erg blij dat ze hem postuum aan het woord kan laten over deze voor hem zo fascinerende periode.

Helaas hebben wij niet alles kunnen achterhalen en kan het gebeuren dat wij de informatie van de vele nabestaanden en andere informanten niet compleet hebben weergeven. Daarvoor onze excuses.

Wij hopen dat u de verhalen met veel interesse zult lezen.